Ἀλευρόμυλος Ἀπιδέας τοῦ Νικολάου Ε. Καλοδήμα...

...ἀπὸ τὸν προπάππον μου Ἱερέα Μιχαὴλ Ν. Καλοδήμα.

 

Λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1888, κὰτ΄ ἀρχὰς ὡς ἀτμοκίνητος
εἶτα ὡς πετρελαιοκίνητος
καὶ σήμερον ὡς ἠλεκτροκίνητος

 

Λειτουργία Μαγγανίων
Παραδοσιακὸν Ἐλαιοτριβεῖον Ἀπιδέας, τοῦ Ν.Ε.Κ.
Ἀρτοποιεῖον "ΠΑΥΛΑΚΗΣ".

Ἀγαπητοὶ Φίλοι

Τὸ ἀρτοποιεῖον μας ξεκίνησε τὸ 1995, παράγων διάφορα εἴδη ἀρτοποιείας καὶ ζαχαροπλαστικής, ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν Λακωνικὴ καὶ Βυζαντινὴ παράδοση.

Πολὺ σύντομα, καθιερώθηκε ὡς μοναδικὸ στὸ εἶδος του, ὄχι μόνο στὴν τοπικὴ περιοχὴ ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη ἐπαρχία τῆς Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς.

Ἀποκτώντας τὸν δικὸ μας ἰδιόκτητο χῶρο, παράγωμεν ἄρτον, κουλούρια, βουτήματα, παξιμάδια, κέϊκ, τσουρέκια κ.λ.π, πάντοτε συμφώνως πρὸς τὰ ἰδικὰ μας ὑψηλὰ πρότυπα καὶ κριτήρια, ἰκανοποιώντας πλήρως τάς ἀπαιτήσεις τῶν πελατῶν μας.

Σᾶς περιμένωμεν νὰ γευθεῖτε τὰ ἐξαίρετα ἀρτοποιήματα μας!!!

Θεόδωρος & Παναγιώτης Παυλάκης

"Μένουμε Ἑλλάδα" - Ἀπιδέα
"Μένουμε Ἑλλάδα" - Ὁ Ἅγιος Δημήτριος

"Μένουμε Ἑλλάδα" - Τὰ Νιάτα

"Μένουμε Ἑλλάδα" - Κρεμαστὴ

«    1  2