Ἀπόψεις τοῦ Ἀρχοντικοῦ Ν.Ε.Κ

Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 1986.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ τὸ 1995.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 2005.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 2005.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 2006.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 2006.


Ἂποψις τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ Ν.Ε.Κ. ἐν ἒτη 2006.


 
Μὲ τὴν παρέα τῶν Μιχάλη & Ἀγγελικῆς Λεϊμονίτη.
Οἰκογενειακὲς Φωτογραφίες.
Ζωὴ Σ. Μπινιάρη - Καλοδήμα ἐν ὤρᾳ ἐργασίας.
Συνάντηση στὴν Μεταμόρφωση Λακωνίας (05-01-2010), μέ Γρηγόρη Ρουμάνη.