Ὁ οἰκισμός τῆς Ἀπιδέας: Ἡ κώμη Παλαιά.
Ὁ οἰκισμός τῆς Ἀπιδέας: Ἡ κώμη Παλαιά.


Ἡ Ἀπιδέα βρίσκεται στὶς παρυφές τῆς πεδιάδας τοῦ Ἔλους, στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Κριτσόβα μὲ τὶς φυσικές πηγές ὕδατος καὶ δίπλα σὲ εὔφορο κάμπο. Ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότητα στὴν περιοχή διαπιστώνεται, σύμφωνα μὲ τὰ κεραμεικά εὐρήματα, ἀπό τὴ νεολιθική ἐποχή μέχρι τοὺς ρωμαϊκούς χρόνους. Ἡ οἰκιστική ἐγκατάσταση τῶν κλασικῶν, ἐλληνιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων ταυτίζεται μὲ τὴν κώμη Παλαιά ποὺ ἀναφέρει ὁ περιηγητής Παυσανίας. Ἡ Παλαιά συνδεόταν μὲ τὸ πολιτικό καὶ στρατιωτικό κέντρο τῆς Σπάρτης διαμέσου ἑνός ὀργανωμένου δικτύου ἁμαξήλατων ὁδών, τμῆμα τοῦ ὁποίου σώζεται τμηματικά στὴν περιφέρεια τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ.