Προετοιμασία: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
(ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ – ΜΑΓΓΑΝΙΟΝ)
 
Ὣς εἶναι γνωστόν, τήν 23ην Σεπτεμβρίου 2010 εἶχα ἀνακοινώσει τήν ἳδρυσιν Μουσείου Ἀπιδέας.

Τό Μουσεῖον θὰ ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς χώρους....
Μύλος Μουσείο Οκτώβριος 2011
Ἵδρυσις Μουσείου στὴν Ἀπιδέα Λακωνίας.

ΙΔΡΥΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΙΔΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Ἐν Ἀ­πι­δέα τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2010

Ἀγαπητοὶ συγχωριανοί,


Ἀπὸ τὴν ἐφηβική μου ἡλικία ἄρχισα νὰ ἀξιολογῶ τὴν πολιτιστικὴ ἀξία μνημείων τοῦ χωρίου μας, ὅπως ὁ Ἐνοριακὸς μας Ναὸς «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», ὁ Ἅγιος Βασίλειος (μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἀσχοληθῶ κάποια ἅλλη στιγμὴ ἐὰν τὰ πράγματά μοὺ ἔλθουν ὅπως ὑπολογίζω), ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ Ἁγία Κυριακὴ καὶ ἐννοῶ τὸ παλαιὸ ἐκκλησάκι καὶ τόσα ἄλλα ἐρειπωμένα βυζαντινὰ ἐκκλησάκια..........

«    1  2