Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σκάλας εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου Ἀπιδέας καὶ στό ἐλαιοτριβεῖον Βρονταμὰ τήν Τετάρτην 5-12-12

 

Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σκάλας εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου Ἀπιδέαςκαὶ στό ἐλαιοτριβεῖον Βρονταμὰ τήν Τετάρτην 5-12-12


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ


Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις τοῦ Νηπιαγωγείου Ἀπιδέας ἐπραγματοποιήθη

τήν Τρίτην 12-6-12 εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου τοῦ χωρίου μας.

Τά παιδιά ἐσυνοδεύοντο ἀπό τάς Νηπιαγωγούς των κ.κ. Ἀνδριάνα καί Γιώτα.

Τούς ὑπεδέχθησαν ὁ Νίκος Καλοδήμας, δημιουργός τοῦ Μουσείου καί

ὁ Γιώργος Κώνστας μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλείου.

Μετά τήν ξενάγησην εἰς τόν Ἀλευρόμυλον καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον

προσεφέρθησαν, ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου, ἀναψυκτικά καί

φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι.

Οἱ μικροί μαθηταί, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως των, προσέφεραν

εἰς τό Μουσεῖον ἓνα λεύκωμα ζωγραφικῆς καί δι’ αὐτό τούς εὐχαριστῶ πολύ.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας

 

Ἐπίσκεψις στόν Ἀλευρόμυλο Ἀπιδέας τοῦ Δημ. Σχολείου Γλυκόβρυσης (15-03-2012)
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

(Ἀλευρόμυλος - Μαγγάνιον)


Ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Ἀπιδέας, ὃσον ἀφορά τόν παραδοσιακόν Ἀλευρόμυλον καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον, τήν 5ην Ἰανουαρίου 2012, ἡμέραν Πέμπτην, στίς 10:30 πμ.

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Φωτογραφικὸ Ὑλικὸ Μέρος Ι
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Φωτογραφικὸ Ὑλικὸ Μέρος ΙI
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Φωτογραφικὸ Ὑλικὸ Μέρος ΙII
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Βιντεoσκοπημένο Ὑλικὸ Μέρος Ι
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Βιντεοσκοπημένο Ὑλικὸ Μέρος ΙI
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Βιντεοσκοπημένο Ὑλικὸ Μέρος ΙII
 1  2   »