Οἰκογένεια Εὐμορφίας Δημητρίου Βουρνάκη - Καλοδήμα


Οἰκογένεια Καλοδήμα εἰς Ἀπιδέαν Λακωνίας
Οἰκογένεια Καλοδήμα εἰς Σικάγο Η.Π.Α.
Νικόλαος Ε. Καλοδήμας
Συλλογὴ Γεωργίου Ἀθανασίου Κώστα