Καλῶς ἤλθατε στόν διαδικτυακὸ χῶρο τῆς ΑΠΙΔΕΑΣ!

Μία σκέψις μου ποὺ πρωτοαπέκτησε ψηφιακὴ ὑπόσταση τὸ 2004. Ἦταν τότε ἓνας σταθμός, ἀπὸ τὴν ἐφηβική μου ἐνασχόληση μὲ τὴν Ἀπιδέα, τὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα μου.