Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
 
Κατά τήν πενθήμερον περιηγησήν της εἰς τήν Λακωνίαν,
τελευτοῦντος τοῦ Αὐγούστου 2014, μεταξύ τῶν ἂλλων,
ἡ κ.Ἀλεξάνδρα Χριστοδούλου ἐξ Ὰσσου Κορινθίας κτηματομεσήτρια,
ἐπεσκεύθη καί τό Μουσεῖον Άπιδέας (Άλευρόμυλον-Μαγγάνιον-'Ελαιοτριβεῖον).
Ὁ Ξένιος Ζεύς τήν ὲθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του.
Τῆς προσεφέρθη καί φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι.
Άλεξάνδρα σ΄ εὐχαριστῶ γιά τά καλά σου λόγια.
Νίκος Ε. Καλοδήμας