Ἐπίσκεψις στόν Ἀλευρόμυλο Ἀπιδέας τοῦ Δημ. Σχολείου Γλυκόβρυσης (15-03-2012)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

Ἐκπαιδευτική ἐπίσκεψις, τῆς πέμπτης, τετάρτης καί πρώτης τάξεως, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Γλυκόβρυσης, ἐπραγματοποιήθη τήν Πέμπτην 15-3-12, εἰς τό Μουσεῖον Ἀλευρομύλου Ἀπιδέας.

Οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι ἐσυνοδεύοντο ἀπό τόν ἐπικεφαλής διδάσκαλον κ. Χρηστάκην Δημήτριον καί τάς διδασκάλισσας κ.κ. Λάμπρου Μαρία καί Φιφλή Μάντω ἀντιστοίχως.

Τούς ὑπεδέχθησαν ὁ Νίκος Καλοδήμας,δημιουργός τοῦ Μουσείου, ὁ Γιῶργος Κώνστας μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καί οἱ κ.κ. Δικαιάκου Δήμητρα (Τοῦλα) καί Λαζαράκη Πίτσα πρόεδρος καί ἀντιπρόεδρος τοῦ συλλόγου γυναικῶν Ἀπιδέας.

Μετά τήν ξενάγησην εἰς τόν ἀλευρόμυλον οἱ 60 μαθηταί καί μαθήτριαι μετέβησαν εἰς τό παρακείμενον Μαγγάνιον διά νά ἴδουν πώς ἐγένετο ἡ ἄντλησις τοῦ ὕδατος μέ κουβάδες παλαιότερον.

Ἐπιστρέψαντες εἰς τόν ἀλευρόμυλον προσεφέρθησαν, ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου, ἀναψυκτικά και φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι.

Ἔπειτα τό σχολεῖον μετέβη εἰς διάφορα ἄλλα ἀξιοθέατα τοῦ χωρίου μας ὅπως, Ὁ Καθεδρικός μας Ναός Τῆς Κοιμήσεως Τῆς Θεοτόκου, τοῦ 4ου μ.Χ αἰῶνος, τό μισοερειπωμένο βυζαντινό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ 14ου μ.Χ αἰῶνος κλπ.

Τό σχολεῖον κατέληξε στήν θαυμάσια καί εὐρεῖα πλατεῖα τοῦ χωρίου μας, διαταράσσοντας εὐχάριστα μέ τάς φωνάς των τήν καθημερινότητα.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας