Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Βιντεοσκοπημένο Ὑλικὸ Μέρος ΙI