Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012 - Φωτογραφικὸ Ὑλικὸ Μέρος ΙII