Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας στὶς 5 Ἰανουαρίου 2012

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ

(Ἀλευρόμυλος - Μαγγάνιον)


Ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Ἀπιδέας, ὃσον ἀφορά τόν παραδοσιακόν Ἀλευρόμυλον καί τό παρακείμενον Μαγγάνιον, τήν 5ην Ἰανουαρίου 2012, ἡμέραν Πέμπτην, στίς 10:30 πμ.
 

Τόν Ἁγιασμόν ἐτέλεσεν, ὁ Ἱερατικός Προϊστάμενος τῆς περιφερείας Βλαχιώτη, Αἰδεσιμολογιώτατος Πατήρ Βασίλειος Καπερώνης, παρισταμένου καί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πατρός Εὐγενίου, Ἱερέως τῆς Ἀπιδέας, μετά τοῦ ἱεροψάλτου Νικολάου Κυρανάκη.
 

Παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος τοῦ δήμου Εὐρώτα κ. Παναγιώτης Παυλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἀπιδέας κ. Χαράλαμπος Δήμας μετά τῆς συζύγου του καί τῆς Συμβούλου κ. Ματίνας Κουτσουμποῦ, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ἀπιδέας κ.Ἑλένη Μακρή μετά τῆς Ἀντιπροέδρου κ. Πίτσας Λαζαράκη καί τῆς Γενικῆς Γραμματέως κ. Γιάννας Δήμα, ὁ πρώην Ἀντινομάρχης Λακωνίας και συμμαθητής μου κ. Παναγιώτης Δήμας μετά τῆς συζύγου του, ὁ ἐπί σειράν ἐτῶν πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀπιδέας κ. Παναγιώτης Θεοδωρακάκος καί ἡ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ἀπιδέας κ. Μαίρη Κατσιμπούλα.
 

Ἐπίσης ὁ κ. Κωνσταντίνος Μακρής καθηγητής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Παρισίων μετά τῆς μητρός του Ὄλγας, ὁ Μηχανολόγος-Ἠλεκτρολόγος κ. Ἰωάννης Καστανιάς ἀπό τὴν Μονεμβασίαν, ἡ δασκάλα Καλῶν Τεχνῶν καί μέλος τοῦ «Λεημονίτειου Μουσείου» κ. Νικολέτα Σουρτζή ἀπό τόν Λέημονα, ἡ φοροτεχνικός - λογίστρια κ. Μαρία Βυροπούλου ἀπό τούς Μολάους, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἀπιδέας κ.κ. Γεώργιος Κώνστας καί Σταύρος Κοντινάκης μετά τῶν συζύγων τους, μεγάλο πλῆθος Ἀπιδεωτῶν καί ἐκ τῶν γειτονικῶν περιοχῶν καθώς καί μαθηταί καί μαθήτριαι Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.
 

Ἰδιαιτέρα μνεία θά ἤθελα νά κάνω, γιά τήν παρουσία τοῦ διδασκάλου μου, καθηγητοῦ Μαθηματικῶν κ. Ἰωάννου Μυλωνάκου, τόν ὁποῖον ὑπεδέχθην μέ μεγάλην συγκίνησιν καθώς καί τῶν συμμαθητῶν μου ἀπό τό Γυμνάσιον Μολάων κ.κ. Χρῆστον Σταθάκην Μαθηματικόν, Σπῦρον Ρουβέλλαν Φυσικόν, Ἀθανάσιον Δημότσην Ἀνώτ. Δημόσιον Ὑπάλληλον, Δημήτριον Ντανάκαν Δικηγόρον, μετά τῶν συζύγων τους.
 

Τήν περιποίησιν τῶν προσελθόντων, στή δεξίωση πού ἀκολούθησε, εἶχε ἀναλάβει ἡ εὐγενεστάτη κ. Φωτεινή Λάμπρου, ἰδιοκτήτρια τοῦ καφενείου «Κρυπτεία».
 

Εἰς ἓκαστον τῶν προσελθόντων ἐδίδετο ἐπίσης δίκιλον (2 κιλά) σακκουλάκι μέ φρεσκοαλεσμένο ἀλεύρι ὁλικῆς ἀλέσεως ἀπό τόν ἀλευρόμυλο, γιά νά ἐπαναφέρει μνῆμες καί νοσταλγία ἐποχῶν, περασμένων ἀλλά ὄχι ξεχασμένων, μέ δυσκολίες καί φτώχεια ἀλλά, σταθερῶν στίς παραδόσεις καὶ ἀξίες τοῦ Ἔθνους μας. Ὁ Ἀλευρόμυλος Ἀπιδέας εἶναι μοναδικός στὸ εἶδος του ὄχι μόνο στὴ Λακωνία ἀλλά ἴσως καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ποιότητα τῆς μυλόπετρας.
 

Ἀπὸ τὸ 1888 ἕως τὸ 1934 ἦτο ἀτμοκίνητος, μετέπειτα ἕως τὸ 1972 ἦτο πετρελαιοκίνητος καὶ σήμερον ἠλεκτροκίνητος. Τὸ 1964 προσετέθη καὶ σύγχρονος κύλινδρος, συνδυάζοντας ἔτσι τὴν παράδοση μὲ τὴν σημερινή ἐποχή.
Τὸ νερὸ ἠντλεῖτο ἀπὸ παρακείμενον Μαγγάνιον, ἀποθηκεύετο σὲ μὶα στέρνα, ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἀντλία ἐγέμηζαν οἱ λέβητες, μὲ τὴν φωτιά σήκωναν ἀτμό, ὃπου μέσῳ ἀξόνων καὶ τροχαλιῶν ἐδίδετο κίνησις στὸ λιθάρι. Μὲ τὸν ἀτμό λειτουργοῦσε σειρήν μεγάλου ἠχητικοῦ βεληνεκοῦς ποὺ, καθ' ὁμολογίαν παλαιοτέρων, ἠκούετο σ' ὅλη τὴν γύρω περιοχήν, μέχρι καὶ Γερακίου, εἰδοποιῶντας τοὺς κατοίκους ὅτι ὁ μῦλος ἀλέθει, διὰ νὰ προσέλθουν. Ἡ ἀπόδοσις τοῦ μύλου ἦτο μέχρι καὶ πάνω ἀπὸ 150 κιλὰ τὴν ὥρα, δηλαδὴ πάνω ἀπὸ 1000 κιλὰ ἀνὰ 8ωρον,
σὲ σχέση μὲ τοὺς νερόμυλους ποὺ ἡ ἀπόδοσίς των δὲν ὑπερέβαινε τὰ 200 κιλὰ ἀνἀ 8ωρον. Γι' αὐτὸ ἔμβλημὰ του ἦτο ἕνα ΛΙΟΝΤΑΡΙ (= κυριαρχία, δύναμις) μὲ τὴν γραφή ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ.

 

Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας θά ἢθελα νά ἀπευθύνω στόν φίλο μου Μιχάλη Λεϊμονίτη ἀπό τήν Σκάλα ἰδιοκτήτη τοῦ www:leimonitis-blogspot.com ὁ ὁποῖος εὐγενῶς μοῦ συμπαρεστάθη στήν φωτογράφηση καί κινηματογράφηση τοῦ Ἁγιασμοῦ.
 

Μέ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν ἀναφέρω ὃτι ὁ Ἁγιασμός ἐτελέσθη ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πατέρα Βασίλειον φέροντος τό Πετραχείλιον τοῦ μακαριστοῦ προπάπου μου Ἱερέως Μιχαήλ Καλοδήμα, ἱδρυτοῦ τοῦ ἀλευρομύλου τό ἒτος 1888.
 

Παροῦσα ἐν κατακλείδι ἦτο καί ἡ οἰκογένειὰ μου, ἀφ' ἑνός μέν ἡ συζυγός μου Ζωή ἡ ὁποῖα πάντα μοῦ συμπαραστέκεται σέ κάθε προσπάθειὰ μου καί ὁ υἱός μου Εὐάγγελος τρισέγγονος τοῦ προπάππου μου Ἱερέως συνεχιστής τῆς οἰκογενειακής μας παραδόσεως καί φορεύς τοῦ Πετραχειλίου πού ἀποτελεῖ πλέον οἰκογενειακόν μας κειμήλιον, ἀφ' ἑτέρου δέ ὁ α΄ ἑξάδελφός μου Νικόλαος Καλοδήμας τοῦ Παναγιώτου Περιβαλλοντολόγος, ἂρτι ἀφιχθείς ἐξ Η.Π.Α, πού μέ βοήθησε στήν φωτο-κινηματογράφηση τοῦ Ἁγιασμοῦ.
 

Παράλειψίς μου θά ἦτο ἐάν δέν εὐχαριστοῦσα τίς δεκάδες, ἲσως καί ἑκατοντάδες, τῶν φίλων καί γνωστῶν μου πού μέ συνεχάρησαν τηλεφωνικῶς καὶ προσωπικῶς γιά τό ἒργο μου, ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικόν.
 

Ὅλους, ἐκ βάθους καρδίας, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΟΔΗΜΑΣ