Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας - Μέρος Ι

Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας σὲ καθημερινὲς στιγμὲς