Ἐκκλησάκια - Ἅγιος Ἰωάννης (Ζαμανίτσα)

Τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στην Ζαμανίτσα