Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας - Μέρος ΙΙΙ

Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας σὲ καθημερινὲς στιγμὲς