Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας - Μέρος ΙΙ

Πρόσωπα τοῦ χωρίου μας σὲ καθημερινὲς στιγμὲς