Ἅγιος Φανούριος - Βραχάτι Κορινθίας - Μέρος ΙΙΙ

Ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στο Βραχάτι