Πάσχα 2009-Ἅγιος Ῥαφαὴλ-Λέχαιον Κορινθίας
Πανσέληνος – Αὔγουστος 2011
Πολιτιστικὸ Καλοκαίρι 2010

Σαράντος Ι. Καργάκος

Ἡ Γυναῖκα ὡς διαμορφωτὴς τοῦ Λακωνικοῦ Ἤθους

(Ὁμιλία που ἔγινε στον Ἅγιο Δημήτριο στις 5/8/2010

κατὰ τῇ διαρκεια τοῦ Πολιτιστικοὺ Καλοκαιρίου. Παραθέτουμε ἀπόσπασμα τῆς)

 

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες,

 

... Τὸ περιφημο λακωνικὸν ἦθος αὐτό που ἐκφράζεται μὲ τὸ ὑπερλαμπρο «ἤταν ἢ ἐπὶ τάς» περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς τὸ συνέλαβε ὁ Κων/νος Καβάφης, ὑμνητὴς τοῦ λακωνικοῦ ἡρωικοῦ ἤθους. Σὲ δύο ποιήματα τοῦ ἀναφέρεται στην Κρατησίκλεια, τῇ μητέρα τοῦ μεταῤῥυθμιστὴ βασιλιὰ Κλεομένη Γ (260-219 π.Χ.) ποῦ δέχτηκε να σταλεῖ ὅμηρος στο βασιλιὰ τῆς Αἰγύπτου Πτολεμαῖο τὸν Εὐεργέτῃ για να παρασχει τῇ βοήθειᾳ τοῦ στῇ δοκιμαζομένη ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐχθροὺς Σπαρτὴ καὶ ἡ γνήσια Λάκαινά που διέσῳζε τὸ παλαιὸ ἦθος τῆς Σπαρτῆς ἐμφανίστηκε στο γιο τῆς «καὶ γέλασε καὶ εἶπε βεβαίως πηγαίνει καὶ μάλιστα χαίροντάν που μποροῦσε να ‘ναὶ στο γῆρας τῆς ὠφελίμη στῇ Σπαρτὴ ἀκόμη» (στίχοι Καβάφη).

 

 

Ὁμιλία Ἀρχαιολόγου Γεωργίου Σταματάκου

Ὁ Ἀρχαιολόγος κ. Γεωργιος Σταματάκος παρουσιάζει τὴν ἱστορία τοῦ Καθεδρικοὺ Ναοῦ τῆς Ἀπιδέας "Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου". Ἀναφέρεται ἐπίσης στα ἐρειπωμένα ἐκκλησάκια τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.


(Ἡ παρουσίασις ἔλαβε χώραν τὴν 21ην Αὐγούστου 1999).

 

 

Νομικὰ Θέματα

Διεθνὲς καὶ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο

Ποιήσῃ

Το Ταΰγετου τ περσμα

τοῦ Στρατοῦ Γεωργούλη

Ποιήσῃ 

Φεβρουάριος καὶ Ἀποκρέως ἢ Ἀποκρηὰ ἢ Ἀποκρέα ἢ Ἀποκρια ἢ Ἀποκριά. Εἰς τὸν πληθυντικὸν δὲ Ἀποκρηες ἢ Ἀποκρηὲς
O ... Χίτλερ!!!

Τζὶπ μάρκας Χὸρς 901 (Horch 901) τοῦ Γερμανικοὺ Στρατοῦ, τῆς οἰκογενείας Καλοδήμα (1949-1977).

 

Ὁ Γιάννης Πατεργιαννάκης ... ἐν δράσει...
Ἐπίσκεψις στὸ ἐλαιουργεῖο Ἀπιδέας γιὰ καψάλα (07-01-2012)
«    1  2  3  4   »