Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κρυσταλλοπηγής
Ἐμμανουὴλ Παπαδοπούλης. Ἄνω Σύμη, Λασιθίου - Κρήτη
Ὁ Γέρων τῆς Ἀγάπης. Κάτω Ἄσσος Κορινθίας
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ τὰ κατ΄ αὐτὸν προβλήματα

Μέγας λέξανδρος κα τ κατ΄ ατν προβλήματα

 

τοῦ π. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

δημοσιεύθηκε στην ἐφημερίδα "Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἕλους"

 


Οἱ πρόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου
 

Ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἡ Ὀλυμπιάς, κατήγετο ἀπὸ τὸ Ἠπειρωτικό, Ἑλληνικὸ δηλαδή, γένος τῶν Μολοσσῶν, ποὺ εἶχε πρωτεύουσα τὴν Ἀμβρακία. Ὁ πατέρας τῆς ὁ Νεοπτόλεμος, ἤταν κατὰ τὸν Παυσανία, δέκατος ἕβδομος ἀπόγονος τοῦ ἡμιθέου Ἀχιλλέα. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νεοπτολέμου, τοῦ γιου τοῦ Ἀχιλλέα, ὀνομάσθηκαν Πυῤῥίδαι, ὅπως μας ἀναφέρει ὁ Ἀριστοτέλης στα «Πολιτικὰ τοῦ».

 

 


Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ἀπὸ τὸν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟ
ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει ἡλικία τουλάχιστον 50.000 ἐτῶν μὲ βάσῃ τὰ ἀνθρωπομετρικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Σαρακατσάνων. Οἱ Σαρακατσάνοι εἲναι ἕνα πανάρχαιο ἑλληνικὸ φύλο μαρτυρημένο ἀνθρωπολογικὼς ἔδω καὶ 50.000 ἔτη, τὸ ὁποῖο ἀνέκαθεν ὁμιλεῖ ἀποκλειστικὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χωρὶς καμμία ξένη προσμειξη. Τὸ λογικὸ συμπέρασμα εἴναι, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει τουλάχιστον τὴν ἡλικία τοῦ Σαρακατσάνικου Ἑλληνικοῦ φύλου.

 

  

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (29 Μαΐου 1453)
Ὁμιλία τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη, φιλολόγου, Ἐφόρου τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν Ἀττικῇ Λακεδαιμονίων, ποὺ ἔγινε στίς 22 Μαῒου μετὰ τὴν ἐπιμνημόσυνο δέηση γιά τὴν ἐπέτειο τῆς Ἀλώσεως τῆς Πόλης στό χῶρο τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

19η Μαΐου: Ἡμέρα Μνήμης τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

19η Μαΐου: Ἡμέρα Μνήμης τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἔχει ψηφιστεῖ ὁμόφωνα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ὡς ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Περίπου 353.000 Πόντιοι σκοτώθηκαν ἀπὸ τὸ κεμαλικὸ καθεστὼς κατὰ τὴν περίοδο 1916-1923.

Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δεν γνωρίζουμέ τι συνέβη…

Πιστεύω ὅτι οἱ ἀκόλουθες φωτογραφίες εἲναι ἀρκετὲς για να μας κινήσουν τὸ ἐνδιαφέρον!

 

 

 

 

 

 

Δεῖτε τῇ φωτογραφίᾳ ἀριστερᾷ... οἱ κεμαλικοὶ φωτογραφίζονται μὲ τὰ κεφάλια τῶν θυμάτων τούς!!!

  

Ἐνδιαφέρουσαι Συνδέσεις

Ὁμογενειακὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων Ἑλλάδος

Τρίτη 29 Μαΐου 1453 - Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως


Στις 21 Μαΐου, ὁ σουλτάνος ἔστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Ζητοῦσε τὴν παραδοση τῆς πόλης μὲ τὴν ὑποσχεση να ἐπιτρέψει στον Αὐτοκράτορα καὶ σὲ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦσαν να φύγουν μὲ τὰ ὑπάρχοντα τούς. Ἐπίσης, θὰ ἀναγνωρίζε τὸν Κωνσταντίνο ὡς ἡγεμόνα τῆς Πελοποννήσου. Τέλος, ἐγγυόταν για τὴν ἀσφάλεια τοῦ πληθυσμοῦ που θὰ παρέμενε στην πόλη.

 

 

Οἱ ἀντιπροτάσεις τοῦ Κωνσταντίνου διαπνέονταν ἀπὸ πνεῦμα ἀξιοπρέπειας καὶ ἀποφασιστικότητας. Δέχονταν να πληρώσει ὑψηλότερους φόρους ὑποτελείας καὶ να παραμείνουν στα χέρια τῶν Τούρκων ὅλα τὰ κάστρα καὶ τὰ ἐδάφη που εἴχαν στο μεταξὺ κατακτήσει. Για τὴν Κωνσταντινούπολη ὅμως δήλωσε:

 

 

Τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ διαχρονικὼς ἐπικαίρου Ἴωνος Δραγούμη

Τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ διαχρονικὼς ἐπικαίρου Ἴωνος Δραγούμη 

Για 27η συνεχομένη χρόνια οἱ Ἕλληνες πατριῶτες τιμῆσαν τὴν Τετάρτη 29 Ἰουλίου τὴν μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ἕλληνα, τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, μὲ τὴν καθιερωμένη ἐκδήλωση τιμῆς καὶ μνήμης στο κέντρο τῆς Ἀθήνας στο σημεῖο ὅπου ἔπεσε δολοφονημένος τὴν 31η Ἰουλίου 1920. Στο προσωπὸ τοῦ τιμήθηκε ὁ πρωτεργάτης τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος (γαμβρὸς τοῦ Παύλου Μελά), ὁ πατριώτης πολιτικὸς (υἱὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ Στεφάνου Δραγούμη), μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ ἄνθρωπός που νοηματοδότησέ τις ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.....

  

«    1  2  3  4   »