Τὰ γενέθλιά μου (2009).
Τὰ γενέθλιά μου (2010).
Τὰ γενέθλιά μου (2011)
Τὰ γενέθλιά μου (2012)

Τ γενέθλιά μου (16-8-2012)


**********

Τα γενέθλιά μου (2013)
Γυμναστικὲς Ἐπιδείξεις Ἰούνιος 09.
Τὰ βιντεάκιά μου.

Ἔδω θὰ δεῖτε μερικὰ ἐρασιτεχνικὰ βιντεάκια ἀπὸ διαφορες ἐκδηλώσεις,

παρελάσεις, καὶ ἄλλα...

 

 

Ἁγιασμὸς Σεπτέμβριος 2009.
Ἀποσπάσματα ἀπὸ εὐχάριστες στιγμὲς μὲ τοὺς φίλους μου.
28η Ὀκτωβρίου 2009.
«    1  2  3  4   »