Μνημόσυνο 40 ἡμερῶν Μαγδαληνῆς Νικ. Καλοδήμα (14-02-2010)