Βαγγέλης Γεωργακόπουλος καὶ Βασιλικὴ (Βίκυ) Καράμπελα
μερικὰ στιγμιότυπα τῆς ζωῆς τούς...