Μνημόσυνο 9 ἡμερῶν Μαγδαληνῆς Νικ. Καλοδήμα (15-1-2010)