Τὶ λέει ὁ Τοπικὸς καὶ Ὁμογενειακὸς Τύπος

Λαμβάνων σήμερον Τρίτη 2-11-10, τὸ πρῶτον φύλλον τοῦ "Παρατηρητοῦ τῆς Ἀπιδίας",

τὸ ὁποῖον θὰ διατίθεται ὡς ἐπληροφορήθην δωρεάν, εὔχομαι εἰς τὸ Δ.Σ τοῦ συλλόγου μας,

 

τῶν Ἁπανταχοῦ Ἀπιδιωτῶν "Ἡ Παλαιὰ κώμη", ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Νικόλαος Εὐαγγέλου Καλοδήμας


 

 

 


 

«Φουντώνουν» τὰ καζάνια για τῇ Γιορτὴ τοῦ Τσίπουρου

Τὸ καθιερωμένο φθινοπωρινὸ ῥαντεβοὺ τῆς δινεῖ καὶ φέτος, στην περιοχὴ Καρβουνόρεμα τοῦ Τοπικοῦ Διαμερίσματος Γεωργιτσίου, ἡ Γιορτὴ τοῦ Τσίπουρου.

 

Ἡ ἐτήσια γιορτὴ θὰ πραγματοποιηθεί τις ἀπογευματινὲς ὦρες καὶ τὸ βραδὺ τοῦ Σαββάτου τῆς 30ης Ὀκτωβρίου, σὲ μία διοργάνωση τοῦ Δήμου Πελλάνας.

 

Πέρα ἀπὸ τὸ πανέμορφο φθινοπωρινὸ τοπίο στο μοναδικὸ χωριὸ τοῦ Γεωργιτσίου, τὸ ὁποῖο ἔχει χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς τὸ «μπαλκόνι τοῦ Ταϋγέτου», οἱ ἐπισκέπτες θὰ ἔχουν τῇ δυνατότητα να παρακολουθήσουν ἀπὸ κοντὰ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ἀποσταξης τοῦ τσίπουρου.

 

Μὲ τὴν εὐκαιρία καλωσορίσματος τοῦ χειμῶνα, οἱ κάτοικοι θὰ προσφέρουν στους παρευρισκομένους διάφορα ἐδέσματα, ὅπως γουρουνόπουλο ψητό, λουκάνικα, βραστὴ γίδα, ῥέγγες ψητές, φασολάδα κλπ, ἐνῶ οἱ ἐπισκέπτες θὰ ψυχαγωγηθοὺν μὲ τραγούδι καὶ χορό, ὑπὸ τοὺς ἤχους παραδοσιακὴς ὀρχήστρας.

 

Ὅσοι δὲ πιστοί, τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τοὺς τῇ γιορτή, θὰ ἔχουν τῇ δυνατότητα να δοκιμάσουν γνήσιο οἰκολογικὸ τσίπουρό που θὰ παράγεται τὴν ὥρα τῆς ἐκδήλωσης.
  

Ἡ τοπικὴ ἐφημερίδα "Τὰ Νέα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ Δήμου Νιάτων" φιλοξένησε στις σελίδες τοῦ ἀναφορὰ για τὴν ἱδρύσῃ τοῦ Μουσείου τῆς Ἀπιδέας, καὶ για τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ Ἀλευρόμυλου.

 

 


 

 

Ἀρχικὼς σᾶς παραθέτουμε παρακάτω, ἕνα κείμενό που δημοσιεύθηκε στην Τοπικὴ Ἐφημερίδα "Τὰ Νέα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου" (Φύλλο 174). Τὸ ἔγραψε ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπατσάκης καὶ ἀναφέρεται στην ἰστοσελίδα μας. Τὸν εὐχαριστοῦμε πολὺ για τὰ καλὰ τοῦ λόγια.
 

...................................................................................................

...................................................................................................


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ


Ζοῦμε πιὰ στην ἐποχὴ τῶν νέων τεχνολογιών που κυρίως ἀναφέρονται στην ἠλεκτρονικὴ πληροφόρηση. Ἔτσι, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να ἐξοικειωθοῦμε σὲ ἕνα βαθμό, πρᾶγμα ὄχι δυσκολο, μὲ τις ἰστοσελίδες τοῦ διαδικτύου (internet) ποὺ ἀνοίγουν ἀπεριόριστοι ὁρίζοντες στην πληροφόρηση μὲ κείμενο, εἰκόνα, ἦχο, μὲ δυνατότητα ἐκτύπωσης, ἐπικοινωνίας καὶ ἄλλα ἐντυπωσιακά που οἱ χρῆστες τοῦ διαδικτύου γνωρίζουν ἄριστα.

 

Ἐνημερωθήκαμέ πως ὑπάρχει ἀπὸ χρόνια ἡ ἰστοσελίδα ApideaLakonias.gr πού, ὅπως δηλώνει ἡ ὀνομασία τῆς, ἀναφέρεται στην Ἀπίδια, ἀλλά, ὅπως διαπιστώσαμε, καὶ στα ἄλλα χωρία τοῦ Δήμου Νιάτων, ἀκόμη καὶ στῇ Λακωνία καὶ σὲ θέματα γενικoτέρου ἐνδιαφέροντος.

 

Ἡ ἰστοσελίδα εἲναι δημιούργημα τοῦ γιατροὺ Νικ. Εὐαγ. Καλοδήμα, Ἀπιδιώτη.

Ἀξίζει κανεὶς να τῇ παρακολουθεῖ καὶ να δινεῖ ὑλικὸ στο γιατρὸ για παρουσίαση τοῦ.

 

*********************************************************************************

*********************************************************************************


Ἀποφάσεις Δημοτικοῦ Συμβουλίου

(Δημοσιεύονται οἱ πιὸ ἐνδιαφέρουσες)
 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 

Ταὐτὸν Ἔγκριση τοῦ Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο Ἀποχετευτικὸ ὀμβρίων ὑδάτων Τ.Δ. Ἀπιδίας.

Τὸ Δ.Σ. ἀποφασίζει, ἐγκρίνει τὸ 1ο Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο Ἀποχετευτικὸ ὀμβρίων ὑδάτων Τ.Δ. Ἀπιδίας που συντάχθηκε ἀπὸ τὸν ἐπιβλέποντα μηχανικὸ τοῦ ἔργου Πανόπουλο Βασίλειο στον ὁποῖο δεν γίνεται χρήσῃ τῶν ἀποβλέπτων καὶ διαμορφώνουν τὴν δαπάνη τοῦ ἔργου στο ποσὸ τῶν 31.686,47 (πλέον Φ.Π.Α καὶ ἀναθεωρήσεις).

Ταὐτὸν Ἔγκριση 1ου Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο κατασκευὴ κιόσκι στον Ἅγιο Ἰωάννη Κρεμαστῆς.

Τὸ Δ.Σ ἀποφασίζει κατὰ πλειοψηφία. Ἐγκρίνει τὸν 1ο Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο: Κατασκευὴ κιόσκι στον Ἅγιο Ἰωάννη Κρεμαστῆς, στο ὁποῖο περιορίζεται τὸ ποσὸ τῶν ἀπροβλέπτων καὶ διαμορφώνουν τῇ δαπάνῃ τοῦ ἔργου στο ποσὸ τῶν 9.967,00 Εὔρω (πλέον Φ.Π.Α καὶ ἀναθεωρήσεις).
 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 

Ταὐτὸν Ἀναμόρφωση προϋπολογισμοὺ

Τὸ Δ.Σ ἀναμορφώνει τὸν προϋπολογισμό.

 

α) Λαμβάνει πίστωση 6.900 καὶ διὰ μέσου τοῦ ἀποθεματικοῦ τὴν μεταφέρει στον κωδικὸ μὲ τίτλο ἐργασίες ἀποκαταστάσης βατότητας ἀγροτικῶν δρόμων που ὑπέστησαν φθορὲς ἀπὸ τὴν κακοκαιρία τῆς 25-26/10/2009. Ἐπίσης λαμβάνει πίστωση 3.100 εὔρω ἀπὸ τὸν κωδικὸ ὁδοποιία Δήμου Νιάτων καὶ τὴν μεταφέρει στον ἴδιο κωδικὸ για τὴν ἀποκαταστάσῃ βατότητας ἀγροτικῶν δρόμων.

 

Ἔχουμε συνολικὴ πίστωση 10.000 εὔρω για ἐργασίες ἀποκαταστάσης ἀγροτικῶν δρόμων, σὲ ὅλο τὸ Δῆμο για τὶς φθορές που ὑπέστησαν ἀπὸ τὴν κακοκαιρία τῆς 25-26/10/2009. Τὸ ἔργο ἀνατέθηκε στον Κων/νὸ Χρ. Μπατσάκη.

 

β) Λαμβάνει πίστωση 2.250 ἀπὸ τὸν Κ.Ἃ μὲ τίτλο Προμήθεια ὑλικῶν ὕδρευσης καὶ τὴν μεταφέρει στον Κ.Ἃ μὲ τίτλο Ἐργασίες ἀποκαταστάσης βλάβης στα δίκτυα ὕδρευσης Τ.Δ. Νιάτων καὶ Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ ἀποκαταστάσῃ τῶν βλαβῶν μὲ ἀποφάσῃ τοῦ Δημάρχου ἀνατέθηκε στον Κων. Πάν. Μπατσάκη.

Ταὐτὸν Ἔγκριση 1ου Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο ὁδοποιία Δ.Δ. Ἀπίδια.

Τὸ Δ.Σ ἐγκρίνει τὸν 1ο Α.Π.Ἓ τοῦ ἔργου μὲ τίτλο Ὁδοποιὰ Δ.Δ. Ἀπιδέας που συντάχτηκε ἀπὸ τὸν ἐπιβλέποντα μηχανικὸ Βασίλειο Πανόπουλο καὶ διαμορφώνει τῇ δαπάνῃ τοῦ ἔργου στο ποσὸ τῶν 40.513,29 εὔρω (ἐπιπλέον Φ.Π.Α καὶ ἀναθεωρήσεις).

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ταὐτὸν Συντάξῃ μελέτης ἔργου μὲ τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΑΤΩΝ».

Ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ὑπάρχει ποσὸ ἀδιάθετο ὕψους 74.008,79 εὔρω, τὸ ὁποῖο μπορεῖ να διατεθεῖ για τὴν ὑλοποίηση δημοτικῶν ἔργων χωρὶς περιορισμούς.

 

Μὲ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου θὰ γίνει ἀσφαλτόστρωση δρόμων ἐντὸς τῶν Τ.Δ. τοῦ Δήμου.

Ζήτα ἀπὸ τὴν ΤΥΔΚ συντάξῃ μελέτης ἔργου μὲ τίτλο ὁδοποιία Τ.Δ Δήμου Νιάτων.

 

Οἱ δρόμοι που θὰ ἀσφαλτοστρωθοὺν εἲναι οἱ κάτωθι: Α`. Τ.Δ. ΑΠΙΔΙΑΣ:

1. Ἀπὸ οἰκία Ν. Δικαιάκου ἕως ἐπαρχιακὴ ὀδὸ Γέφυρα Ἀπιδίας-Ἀπίδια, μήκους 150 μέτρα καὶ ἀπὸ οἰκία Χρηστοῦ Φελούρη ἕως τῇ διασταύρωση μὲ τὴν προηγουμένη ὀδὸ μήκους 118 μέτρων.

2. Ἀπὸ οἰκία Εὐαγ. Σπανοὺ ἕως οἰκία Σόβολου Βενετίας. Β . Τ.Δ. ΝΙΑΤΩΝ

1. Ἀπὸ οἰκία Γιάννου Μιχαὴλ ἕως οἰκία Ζούτη Θεοδώρου μήκους 145 μέτρων, καὶ ἀπὸ οἰκία Ζούτη Πέτρου ἕως τῇ διασταύρωση μὲ τὴν παραπάνω ὀδό. , 2. Ἀπὸ οἰκία Τσιγκάρη Νικολάου ἕως ἰδιοκτησία Παπαγιαννόπουλου Θεοδώρου μήκους 114 μέτρων.

Γ. Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. Ἀπὸ οἰκία Μοῖρα Λεωνίδα ἕως ἐλαιουργεῖο μήκους 317 μέτρων.

2. Ἀπὸ οἰκία Νικ. Εὐγ. Χριστάκη ἕως τὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ. Δ`. Τ.Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ.

1. Ἀπὸ οἰκία Νικολάου Ζώταλη ἕως τῇ διασταύρωση μὲ τὸ δρόμο που ὁδηγεῖ στο Νεκροταφεῖο μήκους 470 μέτρων.


Δημ. Ἀντ. Πραγαλος
 

*********************************************************************************

*********************************************************************************

 

...................................................................................................

...................................................................................................


Θέματα Μορφωτικὰ – Ἐπιστημονικὰ - Σπουδαστικὰ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΙΩΝ (1840-1844)

 

Τὸ Νεοελληνικὸ Κράτος ἐπίσημα λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1832. Ἐπὶ ἀντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνα (1833-35) ἐκδόθηκε διάταγμα για τὴν ὀργάνωση δημοτικῶν σχολείων (6 Φεβρ. 1834) μὲ 68 ἄρθρα. Τὸ ἴδιο ἔτος μὲ ἄλλο νόμο σχηματίστηκαν οἱ δῆμοι τῆς χώρας, ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ διαίρεση σὲ νόμους καὶ ἐπαρχία. Σύμφωνα μὲ τὸ διάταγμα περὶ δημοτικῶν σχολείων προβλέπεται ἡ συστάσῃ σὲ κάθε δῆμο ἑνὸς δημοτικοῦ σχολείου (7 χρόνια φοιτήσῃς) για τὰ παιδιὰ ἡλικίας 5-12 χρόνων. Ἡ φοιτήσῃ εἶναι ὑποχρεωτική. Τὴν ἱδρύσῃ θὰ ἀναλάβουν οἱ δῆμοι, καθὼς καὶ τῇ συντηρήσῃ καὶ τῇ μισθοδοσίᾳ τοῦ δάσκαλου, προβλέπεται ὅμως να δίνουν οἱ γονεῖς 10 - 15 λεπτὰ τὸ μῆνα για τὸ μισθὸ τοῦ δάσκαλου.
 

Ἡ ἱδρύσῃ καὶ ἡ συντηρήσῃ τῶν σχολείων ἀπὸ τοὺς δήμους ἤταν σχεδὸν ἀνεφάρμοστη, ἀφοῦ δεν εἴχαν τὰ οἰκονομικὰ μέσα καὶ δεν ὑπήρχαν καὶ δάσκαλοι. Μέχρι τὸ 1844 λίγα σχολεῖα κατορθῶσαν να συσταθούν, ἀλλὰ κι αὐτὰ ὑπολειτουργοῦσαν. Μὲ βάσῃ τὰ δημόσια ἔγγραφά που διασῴζονται στα Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους παρακολουθοῦμε τῇ συστάσῃ καὶ λειτουργία τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ἀκριὼν στην Ἀπίδια.
 

Ὁ δῆμος Ἀκριὼν συστάθηκε τὸ 1835 μὲ ἕδρα τὴν Ἀπιδέα (Παλαιὰ Ἀπίδια). Περιλαμβάνε ἀκόμη τὰ χωρία Νιάτα, Γοῦβες Βεζάνι ἢ Ἀκριά, Βλαχιώτη, Βρίνικο καὶ καλύβια. Τὸ 1840 ὁ δῆμος Ἀκριὼν συγχωνεύτηκε μὲ τὸ δῆμο Ἕλους που περιλαμβάνε τὰ χωρία Δουραλή, Κιάμαλι, Τσάσι, Φελίσι, Ἀλαϊμπεη, Μυρτιά, Γράμουσα. Ἔδρα τοῦ νέου δήμου Ἕλους εἲναι ἡ Ἀπιδέα.
 

Ἐνέργειες για τῇ συστάσῃ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἀρχιζουν τὸ 1841. Στις 5 Ἰουνίου 1841 ὁ δήμαρχος Ἀκριὼν Δ. Νικολάου στέλνει ἔγγραφο στῇ Διοίκηση Λακεδαίμονος να διαβιβάσει στῇ Γραμματεῖα τῆς Δημοσίας Ἐκπαίδευσης στην Ἀθῆνα ὅτι ἔχει ἐπιφορτισθεῖ ἀπὸ τὸ Δῆμο ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Γιαννοῦκός που διαμένει στην Ἀθῆνα να παραλάβει τὰ ἀναγκαῖα βιβλία για τὸ σχολεῖο καὶ ἂν δεν μπορεῖ να τὰ πληρώσει, να δοθοὺν ἐπὶ πιστώσει.
 

Φαίνεταί πως τὸ σχολεῖο ξεκίνησε να λειτουργεῖ τὸ σχολικὸ ἔτος 1841-42 ἀλλὰ μὲ πολλὰ προβλήματα. Τὸ κυριότερο εἲναι ἡ ἔλλειψη μαθητῶν. Ὁ διευθυντὴς τοῦ Διδασκαλείου καὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ἴω. Κοκκώνης μὲ ἔγγραφο τοῦ (4 Φεβρ. 1842) πρὸς τῇ Γραμματεῖα τῆς Ἐκπαίδευσης πληροφορεῖ ὅτι ὁ δημοδιδάσκαλος Ἀκριὼν Ἰωάννης Δημητριάδης γράφει σὲ ἀναφορὰ τοῦ ὅτι «ἀφ` οὗ καιροῦ ἀνεδέχθη τὰ χρέη τοῦ (1 Αὐγ. 1841), δεν ἠδυνήθη να ἴδῃ εἰς τὸ Σχολεῖον περισσοτέρους τῶν ἕξι μαθητῶν». Παρακαλεῖ λοιπὸν ὁ Ἴω. Κοκκώνης τῇ Γραμματεῖα (ὑπηρεσία ἀναλόγη τοῦ σημερινοῦ ὑπουργείου Παιδείας) «να διατάξῃ τὰ δέοντα ὥστε να μὴ μείνῃ ἀργὸς καὶ ἀνωφελὴς εἰς τὴν Ἐκπαίδευσιν τῆς Νεολαίας ὁ δημοδιδάσκαλος». Τὴν ἔλλειψη μαθητῶν ἐπιβεβαιώνει μὲ ἀναφορὰ τοῦ καὶ ὁ δήμαρχος ὁ ὁποῖος πληροφορεῖ (26 Ἀπρί. 1842) ὅτι τὸ σχολεῖο ἔχει 6 μαθητές, ἐνῶ μποροὺν να μαθητεύσουν σὲ αὐτὸ 100 (15 ἀπὸ Ἀπίδια, 42 ἀπὸ Νιάτα καὶ 43 ἀπὸ τὰ ἄλλα χωρία τοῦ Δήμου). Ὡς αἰτία ἀποδίδεται ἡ ἀμέλεια τῶν γονέων που προτιμοὺν να ἀπασχολοὺν τὰ παιδιὰ στις ἰδιωτικὲς τοὺς ἐργασίες.
 

Ἄλλο πρόβλημα τοῦ σχολείου εἲναι ἡ ἀμισθία τοῦ δασκάλου. Στὶς 5 Μαρτίου 1842 ὁ δημοδιδάσκαλος Ἀκριὼν Ἴω. Δημητριάδης στέλνει ἔγγραφο στῇ Γραμματεῖα (Ὑπουργεῖο) ζητώντας να ἐνεργήσει τὰ δέοντα «διὰ να λάβω τὴν καθυστερημένην μισθοδοσίαν μου μηνιαία ἕξῃ ἐκ Δήμου Νεμέας ὅπου ὑπηρέτησα καὶ δεν ἐπληρώθην καὶ οὔτε τὰ ἐντάλματά μου ἔλαβον καὶ οἰκονομήσω ὁ δυστυχὴς τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαία». Συμπληρώνουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς Ἐκπαίδευσης (1834) ὁ δάσκαλος διαμένει σὲ «ἀνέξοδον κατοικίαν» (δωρεάν).
 

Στις 21 Μαρτίου 1843 συνῆλθε στο δημοτικὸ σχολεῖο Ἀπιδέας ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸ δήμαρχο Ἕλους Γεωργιο Γκαρτζάκο καὶ τὸν εἰρηνοδίκη Ἐπιδ. Λιμηρὰς «πρὸς ἐξέτασιν τῆς ὅλης καταστάσεώς του. Παρευρέθησαν τίνες δημοτικοὶ ὑπάλληλοι, πολλοὶ ἐκ τῶν γονέων τῶν μαθητῶν καὶ διάφοροι ἐκ τῶν κατοίκων».

 

Ἡ ἐπιτροπὴ συνέταξε ἔκθεση ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτουν ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες:

α) Πληθυσμὸς δήμου Ἕλους 1981 κάτοικοι.

β) Τὸ διδακτήριο χωρεῖ 96 μαθητές.

γ) Ὁ δημοδιδάσκαλος Ἴω. Δημητριάδης ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντα τοῦ μὲ ζῆλον καὶ οἱ κάτοικοι εἲναι εὐχαριστημένοι «διὰ τὴν ἐπιμέλειάν του εἰς τὰ χρέη τοῦ καὶ τὴν καλὴν τοῦ διαγωγήν».

δ) Τὸ σχολεῖο ἔχει 37 μαθητές που φοιτοὺν ὅλοι καὶ εἲναι καλῆς διαγωγῆς. Μεταξὺ τῶν μαθητῶν καὶ ἕνα κοράσιον.

ε) Ὁ διδάσκαλος ἔχει ἄμισθον κατοικίαν καὶ μισθοδοτείται τακτικῶς ἀπὸ τὴν Δῆμον (ἄρα ξεπεράστηκε ἡ πενία τοῦ).

στ) Δὲ λαμβάνονται δίδακτρα ἀπὸ τὸ τοὺς μαθητὲς για να παρακινηθοὺν οἱ γονεῖς να στέλνουν τὰ τέκνα τοὺς στο σχολεῖο.

ζ) Ὀνόματα μαθητῶν που διακρίθηκαν: Ἴω. Πάνου Μανωλάκος ἐκ Moυρτιάς, Δημ. Παπα Ἀλεξίου 13 ἐτῶν ἐξ Ἀπιδέας, Γεωργιος Θυμοὺς (;) ἐξ Ἀπιδέας (καὶ οἱ τρεῖς ἔλαβον παράσημον βραβεῖον), Γεωργιος Παπαπάνου 13 ἐτῶν ἐκ Νιάτων, Ἴω. Παπα Ἀλεξίου ἐξ Ἀπιδέας, Νίκ. Ἀλεξάνδρου ἐκ Μπιζανίου, Γεωργιος Ἀναγνώστου Μανιατάκος ἐκ Μπιζανίου, Κων/vos Κανέλλης ἐκ Γουβών.

Φαίνεται λοιπόν πως τὸ σχολεῖο τὸ δεύτερο χρόνο λειτουργίας τοῦ πηγαίνει πολὺ καλύτερα. Ἂς δοῦμε ὅμως τῇ συνέχειᾳ. Στις 8 Ἰανουαρίου 1844 νέος δημοδιδάσκαλος Ἀκριὼν (Ἀκριαὶ ὀνομάζεται ἡ Ἀπίδια) τοποθετήθηκε ὁ Ν. Παντόπουλος μετατεθεὶς ἐκ Βορδώνιας Λακεδαίμονος, Κι αὐτὸς ἔχει προβλήματα μὲ τῇ μισθοδοσίᾳ τοῦ.
 

Στις 15 Φεβρ. 1844 οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Νιάτα μὲ ἀναφορὰ τούς που τὴν ὑποστηρίζει καὶ ὁ δήμαρχος Ἕλους Γεωργιος Γκαρτζάκος ζητοῦν να μεταφερθεῖ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο στα Νιάτα που εἲναι πολυπληθέστερο χωριό. Μὲ νέα ἀναφορὰ τοὺς στις 6 Ἀπριλίου 1844 πρὸς τῇ Διοίκηση Λακεδαίμονος ζητοῦν καὶ πάλι τῇ μεταφορᾷ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου στα Νιάτα διότι «τὰ τέκνα μας δεν δύνανται να φοιτῶσι... καθίσταται δύσκολος ἡ προσέλευση καὶ ἐπάνοδος τῶν αὐθημερὸν εἰς τάς ἑστιᾷς τῶν καὶ καθότι τὰ τέκνα μας εἲναι 100 περίπου για τὴν μνησθεῖσαν κατηγορίαν ἐνῶ τῆς Ἀπιδέας εἲναι 20... ἀναδεχόμεθα οἱ ὑπογεγραμμένοι να πληρώσωμεν ἐξ ἰδίων κατὰ μῆνα τὸ ἐνοίκιον τῆς σχολῆς, να προμηθεύσωμεν ἰδιαίτερον οἴκημα εἰς τὸν δημοδιδάσκαλον ὡς καὶ δεξαμενὴν (στέρναν) ὕδατος εἰς χρῆσιν τοῦ διδασκάλου καὶ τῶν μαθητῶν».
 

Τὴν ἀναφορὰ ὑπογράφουν πάνω ἀπὸ 100 κάτοικοι τῶν Νιάτων. Για τοὺς ἀγραμμάτους ὑπογράφουν κάποιοι ἄλλοι.
 

Διαπιστώνεται ὅτι τὸ σχολεῖο Ἀκριὼν ἔχει πρόβλημα λειτουργίας λόγω δυσκολίας τῶν μικρῶν μαθητῶν να μεταβαίνουν ἢ να διαμενοῦν στην Ἀπίδια. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἲναι ἐντονότερο για τοὺς μαθητὲς τῶν τῶν μακρινῶν χωριῶν (Γράμουσα, Μουρτιά, Ἕλος). Γι` αὐτὸ τὸ 1844 ἐγκρίνεται ἀπὸ τῇ Γραμματεῖα ἡ συστάσῃ καὶ δευτέρου σχολείου στο δῆμο Ἕλους, στο Δουραλή. Κι αὐτοῦ τοῦ σχολείου βέβαια ἡ συστάσῃ καὶ ἡ λειτουργία γίνεται μὲ δυσκολία ἀπὸ τὸ 1845.

Πρὸς τὸ πάρον δεν ἔχω ἄλλα στοιχεῖα νια τὸ δημοτικὸ σχολεῖο Ἀκριών. Διαπιστώσαμε ὅμως πόσο δυσκολο ἤταν να μάθει κανεὶς τὰ βασικὰ γράμματα μετὰ τὴν Ἐπαναστάση. Τὸ πρόβλημα δυστυχῶς θὰ παραμείνει καὶ για τὶς ἐπόμενες δεκαετίες ἀφοῦ οἱ παπποῦδες μας ἀλλὰ καὶ οἱ μανάδες μας ποὺ γεννήθηκαν μετὰ τὸ 1900 ἑξακολουθοὺν να εἲναι ἐντελῶς ἀγράμματοι.

 

Κωνσταντῖνος Μπατσάκης

Φιλόλογος