Μαγδαληνὴ Νικ. Καλοδήμα (Μετέστη Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου 2010) 
*-*-*-*-*

Τελευταῖες Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν θεία Μαγδαληνὴ Καλοδήμα