Ἐκπομπὴ για τὴν Ἀπιδέα στο ΤΗΛΕ ΤΩΡΑ μὲ τὴν Σύνθια Μεταξάτου