Βάπτισις Βασιλείου - Μάριου Βάρσου

Σάββατο 29 Αὐγούστου 2009

Βάπτισις Βασιλείου - Μάριου Βάρσου

 Οἱ γονεῖς Ἐλευθέριος καὶ Ῥένια Βάρσου

 Τόπος Διεξαγωγῆς τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τὰ Καμμένα Βοῦρλα

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεως (τοῦ Δεσπότῃ)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Αἰκατερίνης

Ἀκολούθησε δεξίωσις στο Κτῆμα Καράσου