Μνημόσυνο 9 ἡμερῶν Ἀθανασίου Κώστα (13 Ἰουνίου 2009)