Καλῶς ἢλθατε στήν ἱστοσελίδα μου!

Ἐλπίζω να σᾶς ἀρέσει ἡ διαδρομή μου,

μέσα ἀπὸ τὶς φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο,

για τὰ ὁποῖα εὐχαριστῶ πολὺ τὸν πατέρα μου για τὴν ἐπιμέλεια.


 

Τὰ ἔχω ταξινομημένα σὲ κατηγορίες, ὅπως θὰ δεῖτε,

για να εἲναι πιὸ εὔκολη ἡ προσβάσῃ σὲ αὐτά.

Καλὴ διαδρομή!