Παρελάσεις μὲ τὸ σχολεῖό μου.
Παρέλαση 25ης Μαρτίου, το 2009


Παρέλαση 25ης Μαρτίου, το 2007