Συνάντηση συμμαθητών αποφοιτησάντων από το Γυμνάσιο Μολάων το 1964 (Αυγ.2019)