Αγία Ευμορφία & Αγία Χρυσάνθη

Μετά από 72 χρόνια βρήκα την εικόνα της Αγίας Ευμορφίας. 
Την μητέρα μου την έλεγαν Ευμορφία και γιόρταζε στις 6 Αυγούστου,
της Μεταμορφώσεως της Σωτήρος.
Και η Αγία Ευμορφία συνεορτάζει την ίδια ημερομηνία.
Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έστω και μετά από τόσα χρόνια βρήκα την εικόνα της.
Στις δύο ανιψιές μου που φέρουν το όνομά της, μάλιστα την μία εξ αυτών την έχω βαπτίσει εγώ,
εύχομαι "Χρόνια τους Πολλά" και καλό θα ήταν να μοιάσουν
και στο χαρακτήρα της, όσο μπορούν περισσότερο!!!
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγιογράφο κ. Βιολέττα Μελέτη,
δια την προσπάθεια, την οποία κατέβαλλε διά την ανεύρεση της εικόνος
και προκαταβολικώς δι αυτήν που θα καταβάλλει διά την αγιογράφησή της.

Νικόλαος Ε. Καλοδήμας

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Αφιερωμένες στην αδελφή μου Χρυσάνθη, με πολύ αγάπη!!!
Νίκος Ε. Καλοδήμας
Η Αγία Χρυσάνθη εορτάζει την 25ην Οκτωβρίου εκάστου Σωτηρίου Έτους.