Ἐπίσκεψις στὸ ἐλαιουργεῖο Ἀπιδέας γιὰ καψάλα (07-01-2012)