Ἀπαντήση στα ἀνθελληνικὰ δημοσιεύματα τῶν Γερμανὼν
Ἀπαντήση στα ἀνθελληνικὰ δημοσιεύματα τῶν Γερμανὼν
Ἕλληνες ἀεί ἐσμεν!

 
Γράφει ὁ
Ἀντώνιος Α. Ἀντωνάκος
(καθηγητὴς φιλόλογος – ἱστορικὸς - συγγραφεὺς)

Οἱ Ἕλληνες, ἀγαπητοὶ φίλοι, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν κοσμοεξουσιαστών, δεν πρέπει να ἔχουν ῥίζες, για να μπορέσουν, ἔτσι, εὔκολα ἐκεῖνοι να περάσουν τὴν γραμμὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως! Οἱ ῥίζες, βλέπετε, δημιουργοῦν σχέση μὲ τὸ παρελθόν, τὴν ἱστορία, τὸ καθῆκον καὶ τὸ χρέος!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ... ἡ Σοφία τῆς!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ... Ἡ Σοφία τῆς!
 
Γραφεῖ ὁ Ἀντώνιος Α. Ἀντωνάκος
Καθηγητὴς

Τὸ φῶς ὅμως, ὅπως ἔχω ἀναφέρει στο σύγγραμμά μου μὲ τὸν τίτλο «ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ», καθὼς καὶ τὸ σκότος καὶ ἡ φιλοσοφικὲς τοὺς προεκτάσεις ἔχουν βαλεῖ τὴν προσωπικὴ τοὺς σφραγῖδα στην ἑλληνικὴ γλῶσσα. Διότι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει λέξεις που περικλείουν πραγματικὰ ὁλοκλήρη φιλοσοφία. Καὶ πρὸς ἀπόδειξιν ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα:
Ἱστορικὲς στιγμές...
Ἱστορικὲς Στιγμές…
Ἡ καρδία μπορεῖ να κάνει θαύματα
Γράφει
Χριστὸς Γούδης
(καθηγητὴς)

Ἀναδιφώντας ἕνα τεῦχος τῆς «Εἰκονογραφημένης Βραζιλιανὴς Ἐπιθεωρήσῃς» τοῦ 1957, ἔπεσα σὲ ἕνα κείμενο τοῦ Ἐνρίκε Πάουλο Μπαϊάνα, μὲ τίτλο: «Ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης Παῦλος ὁ Ἅ΄, Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος». Σᾶς παραθέτω τὴν μεταφράσῃ μου, θεωρώντας τὸ σημαντικὸ για δύο λόγους: α) διότι παρέχει, μέσα ἀπὸ τὰ ἀποστασιοποιημένα ματία ἑνὸς Βραζιλιάνου μιᾶς παλιοτερης γενιάς, τὴν σκιαγραφία ἑνὸς ἱστορικοῦ θεσμοῦ τῆς πατρίδας μας, ποὺ ἐξέλιπε πλέον, καὶ β) γιατὶ τὸ κείμενο ἀναφέρεται σὲ στιγμὲς τῆς ἱστορίας μας, πολὺ δυσκολοτερες ἀπὸ τὶς σημερινές, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὅμως βγήκαμε τελικὰ ἀναβαπτισμένοι στα νάματα τοῦ Ἑλληνισμού.
ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΕΙΝΑΙ … Ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες

ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΕΙΝΑΙ … Ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες!

Γράφει ὁ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

 

Οἱ Πομάκοι εἲναι μία πληθυσμιακὴ ὁμάδα που κατοικεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα στον ὀρεινὸ ὄγκο τῆς Ῥοδόπης, τόσο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ μεριά, ὄσο καὶ ἀπὸ τὴν βουλγαρική.

Οἱ Βούλγαροι, βασιζόμενοι στο γλωσσικὸ ἰδίωμα τῶν Πομάκων, ἰσχυρίζονται ὅτι εἲναι Βούλγαροι, ἐνῶ οἱ Τούρκοι βασιζόμενοι στο θρησκευμάτων Πομάκων (τὸν 17ο αἰῶνα ἀσπάσθηκαν τὸν μουσουλμανισμὸ) ἰσχυρίζονται ὅτι εἲναι Τούρκοι. Οἱ ἴδιοι οἱ Πομάκοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἲναι γηγενεῖς στην Θρᾴκη καὶ ἔλκουν τὴν καταγωγὴ τοὺς ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ φύλο τοὺς Ἀγριάνες.

 

 

«    1  2