«Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει - Ἡ Ἑλλὰς στο μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς Νέας Τάξῃς». Τοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανού.
Παρουσίασις τοῦ νέου βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανού

 
Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 27 Μαΐου καὶ ὤρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχεῖο President (λεωφόρος Κηφισίας 43, Ἀμπελόκηποι) ἡ ἐπίσημος παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ῥωμανοὺ «Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει - Ἡ Ἑλλὰς στο μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς Νέας Τάξῃς» ἀπὸ τάς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Γιάννη Γιαννάκενα. Ἡ αἴθουσα (300 ἀτόμων) καταμεστὴ ἀπὸ πλῆθος κόσμου ὄχι ἀπλὰ γέμισε, ἀλλὰ ὕπηρξαν καὶ ὄρθιοι ἐκτὸς τοῦ χώρου.
 

 
Τὴν ἐκδήλωση συντόνισε μὲ ἐπιτυχία ὁ δημοσιογράφος Δημήτρης Γιαννόπουλος, ὁ ὁποῖος κάνοντας μία εἰσαγωγὴ μίλησε για τὸν συγγραφέα, ἀλλὰ καὶ για τὴν ἀξία τοῦ ἔργου.

Στον συντομο χαιρετισμὸ τοῦ ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Γιαννάκενας εὐχαρίστησε τὸν συγγραφέα που τοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία να ἐκδώσει τὸ σημαντικὸ αὐτὸ βιβλίο. Ἔργο που συμβαδίζει μὲ τὸν λόγο για τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκαν τὸ 1985 οἱ ἐκδόσεις «Πελασγός», καὶ ὁ ὁποῖος εἲναι ἡ ὑπεράσπιση καὶ προωθήσῃ τῆς διαχρονικότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμιού. Εὐχαρίστησε δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς παρουσιαστὲς τοῦ βιβλίου.

Πρῶτος ἔλαβε τὸν λόγο ὁ γνωστὸς καθηγητὴς τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Νεοκλὴς Σαῤῥής, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν φλογερὸ τοῦ τρόπο κατακεραύνωσε τὸ ἀνθελληνικὸ πανεπιστημιακὸ κατεστημένο που πολεμάει ὅτι τὸ ἑλληνικό, ὑπηρετώντας πιστὰ τὴν Νέα Τάξῃ. Ἀναφέρθηκε στην ἐξαιρετικὴ δουλεία που ἔχει κάνει ὁ Κ. Ῥωμανὸς στο βιβλίο τοῦ. Εἶπε τέλος πως στις Εὐρωεκλογὲς τῆς 7ης Ἰουνίου 2009, ὁποῖος ψηφίσει ΝΔ θὰ ἐπιβραβεύσει τὴν πλαστογραφία τῆς Ῥεπούση καὶ Γιαννάκου.

Ἔπειτα, τὸν λόγο πῆρε ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πάτρων καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν «Ἴων Δραγούμης» Χριστὸς Γούδης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στα σκληρὰ μέτρα κατὰ τῆς λαθρομεταναστεύσεώς που ἔχουν ἀρχίσει να λαμβάνουν πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐνῶ οἱ διαχειριστὲς τοῦ ἑλλαδικοὺ κράτους ἀδυνατοὺν να ἀντιληφθοὺν τὴν σημερινὴ δραματικὴ καταστάσή του Ἔθνους καὶ τὴν ἀνάγκη να βρεθεῖ καὶ πάλι κάποια λύσῃ στο ἐθνικὸ ἀδιέξοδο. 

 
Κατόπιν ὁ λόγος δόθηκε στον καθηγητῇ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἰωάννη Παπαμιχαήλ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στον ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδος που πραγματοποιείται μὲ γοργοὺς ῥυθμοὺς ἀπὸ ἀλλοδαπούς. Εἶπέ πως τὸ πρόβλημα εἲναι πολιτικὸ καὶ ὄχι κοινωνικό. Ὁ δὲ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐνῶ εἶναι θῦμα μιᾶς ἐλίτ που τὸν παραδίδει στην νέα τάξῃ, δεν ἀντιδρὰ ὡς ὀφείλει να πράξει.

Στην συνέχεια ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Ῥεσάλτο» Θύμιος Παπανικολάου ἀναφέρθηκε στην συνεργασία τοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸν συγγραφέα στα καίρια θέματα τῆς λαθρομεταναστεύσεως καὶ τῆς νεοταξικῆς ἀνθελληνικῆς ἐπελάσῃς. Τόνισε ὅτι ὁ ἐποικισμὸς ἀπὸ ἀλλοδαποὺς μιᾶς χώρας ἐξυπηρετεῖ τὸν καπιταλισμὸ καὶ ὅτι ἐμπιστεύεται τὰ ἀντακλαστικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στο να ἀντιδράσει.

Τὸ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς κατοίκων τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα καὶ ἄλλων περιοχῶν Ἀναστάσιος Χατζηπαράσχος, ἀναφέρθηκε στην αὐτο-ὀργάνωση τῶν κατοίκων, τῶν ἀσφυκτικὰ ἐποικισμένων περιοχῶν τῆς Ἀθήνας, πέρα ἀπὸ κομματικὲς ἐπιῤῥοές. Περιέγραψε τὴν ἀνακαταλήψη τῆς πλατείας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα ἀπὸ τοὺς κατοίκους οἱ ὁποῖοι ἐκδίωξαν τοὺς ἀλλοδαποὺς καὶ τοὺς ντόπιους νεοταξίτες ἀκροαριστεροὺς πάτρονες τούς. Τόνισε δὲ ὅτι οἱ ἀγανακτισμένοι Ἕλληνες πολίτες σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἀθήνας ἔχουν σηκώσει τὸ λάβαρο τῆς ἀντιστάσης.

Τέλος τὸν λόγο πῆρε ὁ συγγραφέας τοῦ ἔργου καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Ῥωμανός, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε τοὺς λόγους που τὸν ὤθησαν στην συγγραφὴ τῶν κειμένων τοῦ βιβλίου. Ἀναφέρθηκε στην ἀνθελληνικὴ δράση τῶν νεοταξιτὼν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ στον ἐποικισμὸ ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες τῆς Ἑλλάδος. Τέλος ἔκανε μνεία στα βιβλία τοῦ Ἰωάννη Κολοβοῦ, ἰδίως δὲ στο βιβλίο «Τὸ τέλος μιᾶς οὐτοπίας» τὸ ὁποῖο προλόγισε, τὰ ὁποῖα ἔχουν συμβάλλει στην ἀναδείξῃ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς λαθρομεταναστεύσεως καὶ τοῦ πολυπολιτισμοῦ.
Ἡ ἐκδήλωση ἔληξε μὲ παρέμβαση τῆς καθηγήτριας Μαρίας Τζανή.

Στην παρουσίαση παρέστησαν πολλὲς προσωπικότητες μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ βουλευτὴς τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερος Κόσμος» Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, ὁ Λεωνίδας Ἀποσκίτης ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Hellenic Nexus, δημοσιογράφοι καὶ καθηγητὲς πανεπιστημίου. 
 
 

 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.