«Τριάντα» Σπαρτιάτες στὴν πλατεῖα Συντάγματος.

«Τριάντα» Σπαρτιάτες στὴν πλατεῖα Συντάγματος

Τῆς κας Δέσποινας Κούτσαρη,
τ. Διευθύντριας Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ


Τὴν Κυριακὴ τῆς 19ῃς Ἰουνίου 2011, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., ὅτι «τριάντα» Σπαρτιάτες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μερικὲς Σπαρτιάτισσες, ξεκίνησαν πεζοὶ ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Λεωνίδα ποὺ κοσμεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ σταδίου τῆς Σπάρτης, γιὰ τὴν Ἀθῆνα.

Μὲ τὴν κοπιαστικὴ αὐτὴ πορεία, οἱ «τριάντα», ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς ἱστορικῆς καταγωγῆς τους, θέλησαν νὰ κάνουν μία ἠχηρὴ διαμαρτυρία κατὰ τῶν σκληρῶν μέτρων τῆς κυβέρνησης, ὡς καὶ τῆς δεινῆς ἠθικῆς κρίσης στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ πατρίδα μας.

Ἡ δυναμικὴ ἀπόφασή τους, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, συγκέντρωσε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης. Κάποιοι ῥομαντικοὶ μάλιστα, γύρισαν στὸ 480π.Χ., τότε ποὺ ὁ θρυλικὸς βασιλιὰς Λεωνίδας μὲ τοὺς 300, ξεκίνησαν γιὰ τὶς Θερμοπύλες ὡς κήρυκες ἑνότητας τοῦ τότε διχασμένου Ἑλληνικοῦ χώρου, σὲ μία δραματικὴ πορεία αὐτοθυσίας καὶ δόξας.

Ἡ ἄφιξη ἔγινε τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου στὶς 8:30μ.μ. στὴν πλατεῖα Συντάγματος στὴν Ἀθῆνα, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκαν οἱ ἐκεῖ ἐγκατεστημένοι «ἀγανακτισμένοι», ὡς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ συγκινημένοι ἀπὸ τὴν προσπάθειά τους, προσέτρεξαν νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν. Τὰ σημάδια τῆς κόπωσης ἀπὸ τὴν πορεία τῶν 230 χιλιομέτρων ἦταν ἐμφανή στὰ δαφνοστεφανωμένα πρόσωπά τους.

Οἱ «τριάντα» εἶπαν, ὅτι στόχος τους ἦταν νὰ διαβάσουν μπροστὰ στὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, τὸ ψήφισμα ποὺ ἔφερναν ἀπὸ τὴν Σπάρτη. Δυστυχῶς, ἡ ἀνάγνωσή του δὲν ἐπετράπη ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία.

Τελικά, τὸ ψήφισμα τὸ διάβασε μὲ κομμένη ἀπὸ ἑξάντληση φωνή, ἕνας ἐκ τῶν «τριάντα» μὲ τηλεβόα. Τὸ ψήφισμα αὐτό, τὸ ἐξασφαλίσαμε καὶ τὸ παραθέτουμε παρακάτω αὐτούσιο, γιὰ νὰ βγάλει καθένας τὰ συμπεράσματά του.

«Δεδομένου, ὅτι οἱ πολιτικοὶ ἔχουν παραδώσει τὰ ὅπλα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς χώρας καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, καταθέτουμε στὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ δόρυ τῆς ψυχῆς μας προτρέποντάς τους νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τους καὶ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ καταπατημένο Σύνταγμα. Σὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες ὅλοι ἐμεὶς οἱ Ἀγανακτισμένοι συναντιόμαστε, συζητάμε καὶ ἀγωνιζόμαστε καθημερινὰ στὶς πλατεῖες καὶ δεν θὰ φύγουμε, ἐὰν δὲν τὰ καταφέρουμε!! Δὲν θὰ φύγουμε, ἐὰν δὲν διασφαλίσουμε τὴν προστασία τοῦ Συντάγματος.

Ἔχοντας σὰν ἔμβλημα τὸ ψηφιδωτὸ τῆς ἁρπαγῆς τῆς Εὐρώπης, δηλώνουμε τὴν ἀντίθεσή μας στὴν καλοσχεδιασμένη ἁρπαγὴ τῆς Ἑλλάδας καὶ μέσῳ τοῦ Euro Pact καὶ ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης καὶ στέλνουμε παγκόσμιο μήνυμα συμπαραστάσης σὲ ὅλους τοὺς Ἀγανακτισμένους τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ πλανήτη ποὺ σὰν Ἄγνωστοι Στρατιῶτες ἀγωνίζονται γιὰ μία καλύτερη κοινωνία, γιὰ μία ἀληθινὴ δημοκρατία.

Μὲ βάση τὴ μυθολογία τὸ ψηφιδωτὸ συμβολίζει τὴν ἀποστροφὴ ἀπὸ τὸν ὑλισμὸ καὶ τὰ καταναλωτικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴ στροφή πρὸς τὸ πνεῦμα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ φρονήματα κάτι τὸ ὁποῖο στὴν οὐσία γίνεται στὶς πλατεῖες... μέσα ἀπὸ τὶς συνελεύσεις... μέσα ἀπὸ τὴν συνάθροιση καὶ τὴν ὁμόνοια... μέσα ἀπὸ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἀληθινὴ δημοκρατία ἔρχεται ἡ πραγματικὴ ἐπανάσταση.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μὴνυμά μας καὶ σκοπὸς μας εἶναι νὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο σὲ ὅλα τὰ κράτη... σὲ ὅλους τοὺς λαούς».

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 
 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.