Γυναικεῖες Μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμού: ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
«Γυναικεῖες Μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοὺ»
ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ταὐτὸν ἡ ΗΡΩΪΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀντιστάσεως

 

 
Στην σκέψῃ μας, τὶς ἡμέρες αὐτὲς τοῦ Σεπτέμβρη, πρώτη λάμπει σὰν φωτεινὸ μετέωρο κι ἐρχόμαστε ν΄ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς στην γενναία, πολυτεκνη ἡρωίδα τῆς Ἀντιστάσεως κατὰ τῆς γερμανικὴς Κατοχῆς, ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.
 
Γεννήθηκε στην Λίμνη Εὐβοίας τὸ 1898. Γονεῖς τῆς ὁ Ἀθανάσιος Μηνόπουλος καὶ ἡ Σοφία Ι. Μπούμπουλη, τῆς ἱστορικῆς οἰκογενείας Μπούμπουλη ἐκ Σπετσών. Στο αἷμα τῆς κυλοῦσε τὸ ἠρωικὸ αἷμα τῆς Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Γενιὰ-γενιὰ τὸ αἷμα αὐτὸ μεταγγιζόταν καὶ φιλτραριζόταν για να δώσει ἔναν πολυτιμο καρπὸ στο δένδρο τῆς Λευτεριάς, τὴν Λέλα Καραγιάννη! Διπλᾶ τῆς ὁ Μικρασιάτης σύζυγος τῆς Νικόλαος Γ. Καραγιάννης, φαρμακέμπορος. Ἕνα ζευγάρι ταιριαστό, μὲ πιστή, ὅραμα, φλόγα, ἀνησυχίες, ἰδανικά. Ἀποδείξῃ ἡ πολυτεκνη οἰκογένεια τοὺς μὲ τὰ ἑπτὰ βλαστάρια τούς: Ἰωάννα, Γιῶργο, Ἤλεκτρα, Βύρωνα, Νέλσωνα, Νεφέλη, καὶ Ἑλένη. Αὐτὴ ἡ οἰκογένεια μὲ τὸ μπουρλότο τοῦ ΄21 στην ψυχή, μὲ τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα καὶ αἷμα τῆς Μπουμπουλίνας να βράζει στις φλέβες, ἔγινε ὁ πυρῆνας – ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας ἡμέρες τῆς Κατοχῆς – τῆς Ἀντιστασιακὴς Ὀργανώσεως «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ». Τεράστιο ἔργο σὲ πολλοὺς τομεῖς που συνεχῶς μεγάλωνε καὶ μεγαλουργοῦσε. Ἀρχικὰ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν περισυλλογή, ἀποκρύψῃ, ὑγειονομικὴ περιθαλψη, τροφοδοσία καὶ φυγάδευση Βρετανών, Αὐστραλών, Καναδὼν καὶ Νεοζηλανδὼν ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν, στην Μέση Ἀνατολὴ ἢ στις ὁμάδες Ζερβὰ καὶ Ψαῤῥού. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὰ ἔξοδα καὶ ἡ χρηματοδότηση βάρυνε οὐσιαστικὰ τὴν ἴδια. Στην συνέχεια ὕπηρξαν πολλοί που τὴν βοηθῆσαν καὶ πύκνωνάν τις τάξεις τῆς Ὀργανώσεως. Τὸ καταπληκτικὸ ἤταν τό πως ἡ διαισθητικὴ τῆς κεραία ἐντόπιζε ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀνήκαν στο ἐχθρικὸ στρατόπεδο καὶ τὰ ἔπειθε να συνεργαστοὺν μαζὶ τῆς. Ἰταλοὶ καὶ Γερμανοὶ προσέφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στην Πατρίδα μας κάτω ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τῆς Λέλας Καραγιάννη. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία ἔρχονταν οἱ ἐπιτυχίες σὲ φυγαδεύσεις, δολιοφθορές, ἀποδράσεις, πληροφορίες στο Συμμαχικὸ Στρατηγεῖο, σωτηρία κρατουμένων, ἑξάρθρωση προδοτῶν κ.λπ. Ἐπικεφαλῆς ἀπὸ τὴν συλλήψη ἑνὸς σχεδίου, τὴν ὀργάνωση-ἐπιβλέψη-ἐκτέλεση μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια ἡ Λέλα. Τακτικὰ τὰ ῥαδιοφωνικὰ κύματα τοῦ Καΐρου ἐκφωνοῦσαν τὴν φράσῃ: «Εὐχαριστοῦμε τὸ ἄρωμα!». Ἤταν τὸ σύνθημα ὅτι ἡ ἀποστολὴ εἶχε διασωθεῖ. Ἄρωμα Ἐλπίδας, ἄρωμα Λευτεριὰς ἡ ἀδάμαστη Λέλα Καραγιάννη! Ἄοκνη μερμηγκοφωλιὰ ἡ Ὀργάνωση «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ». Ἐργάστηκαν ἔτσι μέχρι τὶς 11 Ἰουλίου 1944, ὅταν ἀπὸ ἀπροσεξία καὶ ἀμέλεια μελῶν τῆς Ὀργανώσεως «ΑΠΟΛΛΩΝ» ἀπεκαλύφθη ἔγγραφό που ἀφοροῦσε στην δράση τῆς Καραγιάννη. Οἱ Γερμανοὶ τὴν συνέλαβαν τὴν ἴδια ἡμέρα στο Νοσοκομεῖο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ὅπου νοσηλευόταν για ὑπερκόπωση. Τὴν ἴδια νύκτα συνέλαβαν πέντε ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς. Ὁ σύζυγος τῆς, ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Γιῶργος διέφυγαν.
 
Στα μπουντρούμια τῆς Μέρλιν, τὰ βασανιστήρια φρικτά. Ἡ Ἤλεκτρά που ἤταν ἔγκυος ἀπέβαλε καὶ βασανιζόταν ἔναν ὁλοκληρο μῆνα μὲ ἀκατάσχετη αἱμοῤῥαγία, χωρὶς να τὴν δεῖ ἔνας γιατρός!!! Δεν μίλησε κανείς. Σειρὰ τῆς μάννας. Τὴν κρεμάσαν, τῆς ἑξάρθρωσαν τὰ χέρια, τῆς ἔκαψαν τὰ ἄκρα, τῆς τρύπησαν τὰ πλευρά. Χωρὶς νερὸ τὴν βασάνιζαν τρεῖς ἡμέρες… Τέλος τῆς παρουσίασαν τὸν υἱὸ τῆς Νέλσωνα καὶ τῆς δηλῶσαν ὅτι θὰ τὸν ἐκτελέσουν ἐπὶ τόπου ἂν δεν ὁμολογήσει. Μέσα ἀπὸ τὸ ῥάκος που τὴν εἴχαν καταντήσει, ἡ ψυχὴ ἔδωσε φθόγγους στην ἡρωίδα για ν’ ἀπαντήσει σὰν ἀληθινῇ Μπουμπουλίνα: «Ζητεῖτε ἀπὸ μία Ἑλληνίδα μάννα να προδώσει τοὺς συνεργάτες τῆς καὶ τὴν πατρίδα τῆς, μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ τυφεκισμοὺ τῶν παιδιῶν τῆς. Ἕ! λοιπὸν μάθετε ὅτι τὰ παιδιά μου ἀνήκουν εἰς τὴν Ἑλλάδα…».
 
Στῇ φυλακὴ στο Χαϊδάρι τὴν μαχαίρωσαν καὶ τὰ μαρτύρια τῆς συνεχίστηκαν. Ὅμως τὴν περιποιήθηκαν οἱ συγκρατούμενες τῆς. Κι ἐκείνη στάθηκε για ὅλους -ὅπως πάντα- μάννα καὶ ψυχή…
 
Ἐκτελέσθηκε τὴν αὐγὴ τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 1944, ψάλλοντας τὸν Ἐθνικὸ Ῥμνο καὶ χορεύοντας τὸν χορὸ τοῦ Ζαλόγγου, ἐμψυχώνοντας μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τοὺς ὑπολοίπους μελλοθανάτους πατριῶτες. Διατρητο ἀπὸ σφαῖρες τὸ κορμὶ τῆς, ἐτάφη κρυφὰ ἀπὸ φίλους στο Β΄ Νεκροταφεῖο στα Πατήσια, λίγες μόνο ἡμέρες πρὶν να χαράξει ἡ Λευτεριά… Μὲ ἀπέλπιδες ἐνέργειες ὁ δραματικὸς Νικόλαος Καραγιάννης κατόρθωσε ὥστε να σωθούν: ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση ὁ Βύρων καὶ ὁ Νέλσων.
 
Στην Λέλα Καραγιάννη ἀπενεμήθησαν πολλὲς τιμητικὲς διακρίσεις. Μὰ ἐκείνη δεν ἀγωνισθεῖ γι΄ αὐτό! Ἀγωνιζόταν μὲ ἕνα πάθος για τῇ Λευτεριά, λες κι ἡ Ἀπελευθερώσῃ ἑξαρτάτο προσωπικὰ ἀπὸ αὐτήν! Τελικὰ ἤταν τὸ γονίδιο τῆς Μπουμπουλίνας, ποὺ μετέτρεψε τὴν ἁπλῆ νοικοκυρὰ τῆς Κυψέλης σὲ ἡρωίδα, συμβολο καὶ παράδειγμα για τὶς ἐπερχόμενες γενιές…
 
Ταπεινὸ δαφνόκλαδο τὸ δικὸ μας ἀφιέρωμα στην πολυτεκνη Ἑλληνίδα μάννα, στην ἡρωίδα μας Λέλα Καραγιάννη, ποὺ ἄναψε στην Παναγία 46 λαμπάδες -τὰ χρόνια τῆς-, ἀνεβαίνοντας βῆμα-βῆμα μὲ τὴν θυσία καὶ μὲ τὸ μαρτύριο τῆς τὸ μονοπάτι τῆς Λευτεριάς!
Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα
 
 


 
 
 
Δεῖτε καί ἐσεῖς τήν γνώμη σᾶς ἐδῶ. Χρησιμοποιῆστε τή φόρμα ἐπικοινωνίας τῆς ἰστοσελίδας μας καί ἀποστείλατε τό ἄρθρο σας, τό ὁποῖο ἐμεῖς θά ἀναλάβουμε νά τό δημοσιεύσουμε σέ αὐτήν.