Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ἀπὸ τὸν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟ
ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει ἡλικία τουλάχιστον 50.000 ἐτῶν μὲ βάσῃ τὰ ἀνθρωπομετρικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Σαρακατσάνων. Οἱ Σαρακατσάνοι εἲναι ἕνα πανάρχαιο ἑλληνικὸ φύλο μαρτυρημένο ἀνθρωπολογικὼς ἔδω καὶ 50.000 ἔτη, τὸ ὁποῖο ἀνέκαθεν ὁμιλεῖ ἀποκλειστικὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χωρὶς καμμία ξένη προσμειξη. Τὸ λογικὸ συμπέρασμα εἴναι, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει τουλάχιστον τὴν ἡλικία τοῦ Σαρακατσάνικου Ἑλληνικοῦ φύλου.

 

  

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (29 Μαΐου 1453)
Ὁμιλία τοῦ Κωνσταντίνου Μπατσάκη, φιλολόγου, Ἐφόρου τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν Ἀττικῇ Λακεδαιμονίων, ποὺ ἔγινε στίς 22 Μαῒου μετὰ τὴν ἐπιμνημόσυνο δέηση γιά τὴν ἐπέτειο τῆς Ἀλώσεως τῆς Πόλης στό χῶρο τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

19η Μαΐου: Ἡμέρα Μνήμης τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

19η Μαΐου: Ἡμέρα Μνήμης τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἔχει ψηφιστεῖ ὁμόφωνα ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ὡς ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Περίπου 353.000 Πόντιοι σκοτώθηκαν ἀπὸ τὸ κεμαλικὸ καθεστὼς κατὰ τὴν περίοδο 1916-1923.

Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δεν γνωρίζουμέ τι συνέβη…

Πιστεύω ὅτι οἱ ἀκόλουθες φωτογραφίες εἲναι ἀρκετὲς για να μας κινήσουν τὸ ἐνδιαφέρον!

 

 

 

 

 

 

Δεῖτε τῇ φωτογραφίᾳ ἀριστερᾷ... οἱ κεμαλικοὶ φωτογραφίζονται μὲ τὰ κεφάλια τῶν θυμάτων τούς!!!

  

Ἐνδιαφέρουσαι Συνδέσεις

Ὁμογενειακὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων Ἑλλάδος

Τρίτη 29 Μαΐου 1453 - Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως


Στις 21 Μαΐου, ὁ σουλτάνος ἔστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Ζητοῦσε τὴν παραδοση τῆς πόλης μὲ τὴν ὑποσχεση να ἐπιτρέψει στον Αὐτοκράτορα καὶ σὲ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦσαν να φύγουν μὲ τὰ ὑπάρχοντα τούς. Ἐπίσης, θὰ ἀναγνωρίζε τὸν Κωνσταντίνο ὡς ἡγεμόνα τῆς Πελοποννήσου. Τέλος, ἐγγυόταν για τὴν ἀσφάλεια τοῦ πληθυσμοῦ που θὰ παρέμενε στην πόλη.

 

 

Οἱ ἀντιπροτάσεις τοῦ Κωνσταντίνου διαπνέονταν ἀπὸ πνεῦμα ἀξιοπρέπειας καὶ ἀποφασιστικότητας. Δέχονταν να πληρώσει ὑψηλότερους φόρους ὑποτελείας καὶ να παραμείνουν στα χέρια τῶν Τούρκων ὅλα τὰ κάστρα καὶ τὰ ἐδάφη που εἴχαν στο μεταξὺ κατακτήσει. Για τὴν Κωνσταντινούπολη ὅμως δήλωσε:

 

 

Τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ διαχρονικὼς ἐπικαίρου Ἴωνος Δραγούμη

Τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ διαχρονικὼς ἐπικαίρου Ἴωνος Δραγούμη 

Για 27η συνεχομένη χρόνια οἱ Ἕλληνες πατριῶτες τιμῆσαν τὴν Τετάρτη 29 Ἰουλίου τὴν μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ἕλληνα, τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, μὲ τὴν καθιερωμένη ἐκδήλωση τιμῆς καὶ μνήμης στο κέντρο τῆς Ἀθήνας στο σημεῖο ὅπου ἔπεσε δολοφονημένος τὴν 31η Ἰουλίου 1920. Στο προσωπὸ τοῦ τιμήθηκε ὁ πρωτεργάτης τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος (γαμβρὸς τοῦ Παύλου Μελά), ὁ πατριώτης πολιτικὸς (υἱὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ Στεφάνου Δραγούμη), μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ ἄνθρωπός που νοηματοδότησέ τις ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.....

  

Πάσχα 2009-Ἅγιος Ῥαφαὴλ-Λέχαιον Κορινθίας
Πανσέληνος – Αὔγουστος 2011
Πολιτιστικὸ Καλοκαίρι 2010

Σαράντος Ι. Καργάκος

Ἡ Γυναῖκα ὡς διαμορφωτὴς τοῦ Λακωνικοῦ Ἤθους

(Ὁμιλία που ἔγινε στον Ἅγιο Δημήτριο στις 5/8/2010

κατὰ τῇ διαρκεια τοῦ Πολιτιστικοὺ Καλοκαιρίου. Παραθέτουμε ἀπόσπασμα τῆς)

 

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες,

 

... Τὸ περιφημο λακωνικὸν ἦθος αὐτό που ἐκφράζεται μὲ τὸ ὑπερλαμπρο «ἤταν ἢ ἐπὶ τάς» περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς τὸ συνέλαβε ὁ Κων/νος Καβάφης, ὑμνητὴς τοῦ λακωνικοῦ ἡρωικοῦ ἤθους. Σὲ δύο ποιήματα τοῦ ἀναφέρεται στην Κρατησίκλεια, τῇ μητέρα τοῦ μεταῤῥυθμιστὴ βασιλιὰ Κλεομένη Γ (260-219 π.Χ.) ποῦ δέχτηκε να σταλεῖ ὅμηρος στο βασιλιὰ τῆς Αἰγύπτου Πτολεμαῖο τὸν Εὐεργέτῃ για να παρασχει τῇ βοήθειᾳ τοῦ στῇ δοκιμαζομένη ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐχθροὺς Σπαρτὴ καὶ ἡ γνήσια Λάκαινά που διέσῳζε τὸ παλαιὸ ἦθος τῆς Σπαρτῆς ἐμφανίστηκε στο γιο τῆς «καὶ γέλασε καὶ εἶπε βεβαίως πηγαίνει καὶ μάλιστα χαίροντάν που μποροῦσε να ‘ναὶ στο γῆρας τῆς ὠφελίμη στῇ Σπαρτὴ ἀκόμη» (στίχοι Καβάφη).

 

 

Ὁμιλία Ἀρχαιολόγου Γεωργίου Σταματάκου

Ὁ Ἀρχαιολόγος κ. Γεωργιος Σταματάκος παρουσιάζει τὴν ἱστορία τοῦ Καθεδρικοὺ Ναοῦ τῆς Ἀπιδέας "Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου". Ἀναφέρεται ἐπίσης στα ἐρειπωμένα ἐκκλησάκια τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.


(Ἡ παρουσίασις ἔλαβε χώραν τὴν 21ην Αὐγούστου 1999).

 

 

«    1  2  3   »